Dijital Pazarlama Pazarlama

İnşaat Sektöründe Pazarlama – 1

İnşaat Sektöründe Pazarlama

<strongnşaat Sektöründe Pazarlama konusunda bir yazı dizisi hazırlayacağım. Bu konuda hem kendi mesleki tecrübelerimden hareket ederek hem de yüksek lisans tezimden alıntılar yaparak bilgi paylaşımında bulunacağım. Umarım okuyanlar için faydalı olur. Bu ilk yazı ve giriş niteliğinde olacak. Bundan sonra birkaç bölüm ekleyerek diziyi tamamlayacağım.

İnşaat Sektöründe Pazarlama Konusunda Mevcut Durum

İnşaat sektörü son 10 yılda Türkiye ekonomisinin can damarı haline geldi. Hem konut ve ofis inşaatları hem de alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızlandı. Ekonomik büyüme ile birlikte devletin şehirleri yeniden yapılandırma amacıyla inşaat girişimleri arttı. Bu süreçte gerek markalı konut ve ofis projeleri gerekse kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında artan inşaatlar satış konusunda da rekabeti artırdı. Gelişen bu rekabet içerisinde gayrimenkul sektörü pazarlama çalışmalarını öğrenmeye başladı ve pazarlama profesyonelleri istihdam edildi.

Sektörün Şampiyonlar Ligi

İnşaat Sektöründe Pazarlama alanında yaşanan bu gelişimlere paralel olarak bazı gayrimenkul şirketleri algı bakımından daha üst seviyelere gelerek tabiri caiz ise sektörün “Şampiyonlar Ligi” oldular. Ancak günümüz tüketicisi hem artan rekabet ve projelerin birbirine benzemesinden hem de zamansızlıktan dolayı konut projelerine önceki yıllara göre daha az öncelik vermeye başladı. Sektörde yapılan satışlara bakıldığı zaman artık pazarlama faaliyetlerinden çok tüketicilerin yakın çevrelerinde gördükleri projelere ya da yoldan geçerken rastladıkları projelere ilgi gösterdiği görülmektedir. Bu doğrultuda gayrimenkul sektöründe pazarlama anlamında farklılaşma önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında bankacılık sektöründe kullanılan “alternatif dağıtım kanalları” stratejisinin gayrimenkul sektörüne uyarlanması ile birlikte sektöre farklı bir pazarlama yaklaşımının önerilmesi hedeflenmiştir.

2001 Krizi Sonrası Düzenlemeler

Türkiye’de 2001 ekonomik krizi sonrasında dönemin mevcut hükümeti ve 2002 seçimleri ile iktidara gelen yeni hükümet ekonomik düzenlemelere büyük önem verdi. Krizin hemen sonrasında ekonomi konusunda oldukça deneyimli ve Dünya Bankası tecrübesi bulunan Kemal Derviş’in ekonomiden sorumlu olarak kabineye dâhil edilmesi beraberinde bir takım ekonomik tedbirleri de getirdi. Bu tedbirler 2002 seçimleri sonrasında kurulan yeni hükümet sonrasında da devam etmiştir. Yeni ekonomik düzenlemelerin temelinde istikrarlı bir ülke modelinin oturtulması ve böylelikle yabancı yatırımcının Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmasının sağlanması yönünde olmuştur. Bu doğrultuda Merkez Bankasının bağımsızlığının sağlanması, bankalar üzerindeki bir takım kontrol mekanizmalarının oluşturulması gibi birçok adım atıldı.

İnşaat Sektöründe Pazarlama

Düzenlemelerin Getirdiği Yeni Dönem

Atılan bu adımlar kısa sürede etkisini göstermeye başladı ve Türkiye’ye yapılan yatırımlar ve sıcak para girişi hızlandı. 2002 seçimleri sonrasında girilen yeni dönemde de mevcut hükümet Kemal Derviş’ten devraldığı düzenlemeleri devam ettirdi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Türkiye’de alt yapı ve üst yapı yatırımları da hız kazandı. Bu yatırımlar nedeniyle de inşaat sektörü son 15 yılda Türkiye ekonomisinin can damarı haline geldi. Bu süreçte gerek markalı konut ve ofis projeleri gerekse kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında artan inşaatlar satış konusunda da rekabeti artırdı. Gelişen bu rekabet içerisinde gayrimenkul sektörü pazarlama çalışmalarını öğrenmeye başladı ve pazarlama profesyonelleri istihdam edildi.

Gayrimenkul Sektörü Ne Yaptı?

Gayrimenkul sektörü birçok sektörün çok gerisinde pazarlama çalışmalarını yürütse de kısa sürede daha uzman pazarlama faaliyetlerini öğrenmeye başladı. Televizyon reklam filmleri ve gazete ilanları ile pazarlama faaliyetleri başladı. 2000’li yılların başlarında inşaat sektörü reklam veren olarak kendini göstermeye başlarken günümüzde birçok medya kuruluşu için 1. Sıradaki reklam veren gayrimenkul sektörü olmuştur.

Vuslat Doğan Sabancı’nın Yorumu

Aralık 2014’te gerçekleştirilen GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği) Zirvesi’nde konuşan Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı; “Hürriyet piyasanın barometresi gibidir. Bu sabah Hürriyetin 2000 yılından beri reklamlarını taradım. Gördüm ki 2000 yılında gayrimenkul sektörü Hürriyet reklam verenler sırasında 10. iken son 5 yıldan beri birinci sektör haline gelmiş. Bu bize gayrimenkul sektörünün Türkiye’de tüm sektörleri geçerek markalaşma yarışında birinci olduğunu gösteriyor. Tabi bu büyük gelişmenin arkasında Türkiye’nin son 10 yıldaki ekonomik ve siyasi hayatındaki başarılı işbirliği de var. Bir yandan iskâna açılan bölgelerde bir yandan da başarılı biçimde yürütülen özellikle kentsel dönüşüm projelerinde dünyanın dikkatini çeken başarılar elde ettik. Hükümetin ilan ettiği büyük alt yapı projeleri, 3. havalimanı, Boğaz geçiş projeleri, yeni otoyol ve demiryolu projeleri. Bütün bunlar inşaat sektörünün büyümesine çok önemli katkıda bulundu. Türkiye’nin küresel anlamda öneminin artmasıyla Türkiye’nin özellikle de İstanbul’un dünyanın en değerli gayrimenkul piyasalarından biri olacağına inanıyorum. Bu inancımı da her ay yabancıların Türkiye’de konuta gösterdiği ilgiyle desteklemek istiyorum” (ARSLAN, 2014) sözleriyle bu durumu doğruladı.

İnşaat Sektöründe Pazarlama

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/vuslat-dogan-sabanci-marka-projeler-cagi-basladi-27702504

Pazarlamada Uzmanlaşma

İnşaat Sektöründe Pazarlama konusunda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak pazarlamada uzmanlaşan bazı şirketler diğer inşaat firmalarından ayrılarak sektörün şampiyonlar ligini oluşturmaya başladı.

Ancak günümüz tüketicisi hem artan rekabet ve projelerin birbirine benzemesinden hem de zamansızlıktan dolayı konut projelerine önceki yıllara göre daha az öncelik vermeye başladı. Sektörde yapılan satışlara bakıldığı zaman artık pazarlama faaliyetlerinden çok tüketicilerin yakın çevrelerinde gördükleri projelere ya da yoldan geçerken rastladıkları projelere ilgi gösterdiği görülmektedir. Bu durum sonucunda da pazarlama alanında alternatif yaklaşımlara ihtiyaç doğmaktadır.

Gayrimenkul sektöründe pazarlama faaliyetlerinin bir olumlu yönü ise ölçümleme konusunda kendisini göstermektedir. Diğer sektörlere göre ölçümleme çok daha kolay gerçekleşmektedir. Gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri sonucunda satış ofislerindeki telefon ve ziyaretçi trafiği faaliyetin etkisini ölçebilmek adına büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylığın sonucunda sektörde pazarlamayı iyi öğrenen firmalar pazarlama faaliyetlerini etkinliklerine göre kolayca yönlendirebilmekte ve stratejilerini yeniden oluşturabilmektedir.

Gayrimenkul sektöründe mevcut durumu incelediğimiz bu bölümün sonunda çağımızın vebası olarak tanımlayabileceğimiz zamansızlık ile ilgili bir inceleme gerçekleştirelim.

Yazı dizisinin devamı;

İnşaat Sektöründe Pazarlama 1. Bölüm

İnşaat Sektöründe Pazarlama 2. Bölüm

İnşaat Sektöründe Pazarlama 3. Bölüm

Yazar hakkında

Mehmet Ortaç

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Executive MBA mezunu. Dijital Pazarlama Uzmanı. İstanbul'da yaşayan bir İzmirli. Göztepeli.

Yorum yaz